BOTTLED ALIVE 2019

3. ročník festivalu naturálních vín se tradičně uskuteční ve Spolkovém domě Střelnice.

Účastnící se vinaři musí splňovat následující podmínky:

  1. hrozny na vína musí pocházet z vinice obhospodařované v biorežimu
  2. vína musí být spontánně kvašena
  3. vína mohou podstoupit maximálně hrubou filtraci a obsah celkového SO2 by neměl přesáhnout 66,6 mg/l

Těšit se můžete na 45 vinařů. Ochutnávka začíná v 11 hodin a končí v 18. V průběhu dne budou probíhat přednášky v přísálí. Viz. program níže.

Vstupné 490 korun. Počet vstupenek limitován na 400 kusů.

Káva a sladkosti z Jednota, boršč, paštiky a chleby z Thir a guláš z Výčep.

Následuje večeře s vinaři v podání táborské ujgurské restaurace URfood. Vstupenky na místě.

The third edition of natural wine festival will take place at Strelnice, Tabor. The tasting starts at 11 am and ends at 6 pm. There will be an talks focused on natural wine problematics.

  1. grapes coming from organic vineyards
  2. spontenous fermentation
  3. only rough filtration and content of S02 maximum 66,6 mg/l

Followed by dinner with winemakers by Uygur restaurant Rafariz.